Cíle pacientského sdružení - RECOVERY pacientské sdružení

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Cíle pacientského sdružení

Cíle pacientského sdružení

a)      Ochrana práv pacientů s diagnózou závislosti a ochrana práv jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob.
b)      Destigmatizace závislostních onemocnění, odstraňování bariér při vyhledání odborné pomoci.
c)      Ochrana práv a prosazování zájmů pacientů u plátců a poskytovatelů zdravotní a sociální péče.
d)      Informování veřejnosti o problematice závislostních onemocnění a léčbě těchto onemocnění.
e)      Informování osob, které užívají návykové látky, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti.
f)      Informování osob, které provádějí činnosti s potenciálem vzniku závislosti, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti.
g)      Podpora a tvorba preventivních programů.
h)      Aktivní působení na zákonodárce, orgány státní správy a místních samospráv v obcích  za účelem snižování zdravotních rizik spojených s propagací
        a distribucí návykových látek a s propagací a poskytováním hazardních her.
i)      Podpora zdravého životního stylu a osobní spokojenosti (well-being).
j)      Podpora svépomocných organizací a skupin poskytujících pomoc závislým osobám a jejich blízkým.
k)      Podpora účinných druhů léčby závislostí včetně substituční léčby.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky