Jak se stát členem - RECOVERY pacientské sdružení

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jak se stát členem


Řádným členem pacientského sdružení RECOVERY se může stát každý, koho se dotýká problematika závislostí, tedy nejen osoby které se léčí nebo léčili s diagnózou závislosti,  ale i osoby, které jsou osobami spoluzávislmi, rodinní příslušníci a další blízké osoby. Podmínkou členství je souhlas s cíli a posláním pacientského sdružení a poskytnutí základních osobních údajů /jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email, případně telefon a  adresa./
S žádostí o členství se obracejte pomocí emailu clenove@pacienti-recovery-cz, členství vzniká vyplněním přihlášky a schválením předsednictvem.

Členem sympatizantem pacientského sdružení RECOVERY se může stát každý, kdo souhlasí s cíli
a poslaním pacientského sdružení, ale nechce poskytnout pacientskému sdružení své osobní údaje. Pro vzájemnou komunikaci může poskytnou svoji emailovo adresu.


Řádní členové i členové sympatizanti mohu pacientskému sdružení posytnout příspěvk na činnost v minimální výši 200,- Kč. Pacientské sdružení má transparentní účet u banky, pro poskytování příspěvků má ještě podúčet, který není veřejně přístupný, takže se podle platby nedá veřejně identfikovat plátce. Pacientské sdružení RECOVERY z.s. dbá důsledně na zachování anonymity členů. Údaje o členech zásadaně neposkytujeme třetím osobám.

Na členství v pacientském sdružení RECOVERY z.s. není právní nárok.

Číslo účtu: 280 158 5888/2100

Informace  pro zájemce  o členství

Než bude vytvořen formuář s přihláškou, posílejte prosím vaše žádosti o členství v pacientském sdružení RECOVERY z.s. /jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email a text souhlasím s cíli a posláním pacientského sdružení RECOVERY z.s./ na emailovou adresu: email@pacienti-recovery.cz .


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky