Pro členy sdružení - RECOVERY pacientské sdružení

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro členy sdružení

Zpráva o činnosti 14.4. 2019

Na schůzi předesdnictva bylo dohodnuto, že pacientské sdružení RECOVERY nebude z etických důvodů přijímat finanční prostředky od výrobců a prodejců cigaret, alkoholu a provozovatelů hazardních her, a to ani zprostředkovaně přes třetí osoby.
 
Předsednictvo se rozhodlo, že nebude přijímat finanční dary od politiků   a politických stran, nebude se při prosazování zájmů svých členů spojovat s žádným politikem nebo politickou stranou.

Členové předsednictva jednali v Národním ústavu duševnéího zdraví o možnosti spolupráce v programu Destigmatizace. Ten budou moci využívat členové našeho sdružení, kteří trpí duální disgnózou.
 

 
Účast na Adiktologické konferenci Středočeského kraje:
 Přednáška představující RECOVERY z.s. měla úspěch. Účastníci konference dostali letáčky A5 a letáky A4
pro distribuci v adiktologických službách.

                                                                      František Trantina, předseda pacientského sdružení

*

Zpráva o činnosti 29.3.2019

 Pacientské sdružený vyšle své zástupce na jednání mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, které se uskuteční na ministerstvu zdravotnictví ČR. Představíme tam naši Výzvu ke společenské zodpovědnosti pro výrobce, distributory a prodejce alkoholických nápojů a také pro orgány státní správy a zákonodárce.  Navázali jsme spolupráci se studentským sdružením studentů psychologie, také pro ně máme nabídku podpory jejich prací týkajících se práv pacientů a tématiky závislostí.
 Máme domluvenou schůzku v NÚDZ kde budeme jednat o problematice stigmatizace pacientů a o možnostech spolupráce pacientského sdružení s Národním ústavem duševního zdraví.
Stále přijímáme nové členy a řešíme připomínky a podněty členů.
František Trantina, předseda pacientského sdružení


Zpráva o činnosti 22.3.2019

Naše sdružení získalo rešerši o strategiích EU na podporu zemí EU při snižování škod souvisejících s alkoholem, hazardním hraním a nelegálními návykovými látkami. Dva naši členové se první týden v dubnu účastní Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, budou prezentovat postoj našeho pacientského sdružení k bezprecedentní dostupnosti alkoholu v České republice.
Ozvaly se dvě studentky adiktologie, které chtějí psát diplomové práce  týkající se ochrany práv pacientů s adiktologickou poruchou, řeší to s nimi Karel Kolitsch a František Trantina.
 Připravuje další rozšíření webových stránek o témata: Možnosti léčby, Mapa pomoci, Proč je tak těžké přestat.
Dále přijímáme podněty pacientů, těšíme se na Vaše příběhy, které mohou ostatním lidem pomoci.
                                                                                                                                                        Za předsednictvo RECOVERY z.s. František Trantina


Zpráva o činnosti 16.3.2019
 Příští týden nás čeká setkání členů předsednictva. Schůzka s pracovníky Národního  ústavu duševního zdraví získává konkrétnější obrysy, setkáme se s koordinátorkou  projektu Destigmatizace, máme zájem o videonahrávku přednášky Johna Larssona o destigmatizačních programech v USA. Na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze jsme domlouvali spolupráci na akcích Kliniky a požádali o zpracování témat ochrany práv pacientů v seminárních, bakalářský a diplomových pracích studentů adiktologie. Připravujeme tisk letáčků, které budou pacienty informovat o sdružení RECOVERY z.s..
 Na jednání Etické komise Národního monitorovacího střediska  pro drogy a závislosti jsme hodnotili výzkumné projekty které se nějak dotýkají pacientů s adiktologickou poruchou, dbáme na to, aby nebyla porušena práva pacientů kteří jsou zapojeni do výzkumu. Pracujeme na našem facebookovém profilu.  Přijímáme připomínky a stížnosti pacientů.
                                                                                                                                             Za předsednictvo RECOVERY z.s. František Trantina
Zpráva o činnosti 8.3.2019
Těší nás kladný ohlas pacientů i odborníků na léčbu závislostí.  Připravujeme facebookový profil sdružení, začínáme s tvorbou mediakitu pro novináře, kde budou faktické informace ve formě vhodné k prezentování veřejnosti, kontakty, základní dokumenty a zákony týkající se závislostní problematiky, prevence a léčby. S médii chceme aktivně pracovat, hledáme PR agenturu, kterou může náš pacientský svaz  a témata v něm obsažená oslovit. Získali jsme Metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.
Na našich webových stránkách budou postupně přibývat nové rubriky:
Léčba závislostí s přehledem diagnóz a doporučených postupů pro léčbu.
Nejčastější dotazy
Adresář služeb pro závislé osob a jejich blízké
Práva pacientů
Předsednictvo se sejde ve středu 20. března, jestli máte nějaké podněty, stížnosti, nápady atd., pište, budeme to řešit.
Naše webové stránky navštěvuje stále více osob, nejvíce je zajímá, kdo je v předsednictvu pacientského sdružení…
Za předsednictvo František Trantina

1.3. 2019
Máme naplánováno několik schůzek, například s národní protidrogovou koordinátorkou, s pracovníky Národního ústavu duševního zdraví, kde budeme jednat o spolupráci na programech destigmatizace duševních onemocnění, budeme jednat s oddělěním ochrany práv pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR.
Připravujeme několik výzev ke společenské zodpovědnosti, budou adresovány společnostem provozujícím hazardní hry a výrobcům, distributorům a prodejcům alkoholickým nápojů.
V Bruselu zjišťujeme, jak jednotlivé státy EU řeší problematiku nadměrné a škodlivé konzumace alkoholu, jak je regulována reklama na alkohol a dostupnost alkoholu a jaká jsou doporučení Evropské komise.
S radostí přijímáme nové členy a vítáme všechny formy pomoci a spolupráce. Přijímáme stížnosti a podněty pacientů.

Za předsednictvo pacientského sdružení František Trantina.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky