Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

14. prosince 2020 byla vládou České republiky usnesením č. 1313 schválená změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

07.01.2021

Dne 14. prosince 2020 byla vládou České republiky usnesením č. 1313 schválená změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Rada tak byla rozšířená i o člena, kterým je zástupce pacientských organizací.

Naše pacientské sdružení se tímto stává členem rady a nominovalo svého člena jako zástupce pacientské veřejnosti pro práci v tomto orgánu . Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky v oblasti závislostí a koordinuje její realizaci na mezinárodní, centrální, krajské a místní úrovni.

S potěšením všem svým členům a sympatizantům oznamujeme, že prostřednictvím pacientského sdružení jsou lidé trpící závislostními poruchami, jejich blízcí a rodinní příslušníci v souladu se stanovami RECOVERY, z.s., zastpoupeni v přípravách procesů, které ovlivňují formu jejich uzdravování a kvalitu života.

O své účasti na jednáních Rady Vám budeme pravidelně prostřednictvím tohoto webu přinášet zprávy a jsme připraveni zohledňovat Vaše názory a požadavky v rámci  této činnosti.

O složení a činnosti Rady se můžete blíže informovat zde

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-180471/