Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Jak to vypadalo se závislostmi v ČR v roce 2021?

17.04.2022

Globálně patří užívání návykových látek mezi nejvýznamnější rizikové faktory podílející se na celkové úmrtnosti a nemocnosti a představuje tak významnou determinantu zdravotního stavu populace. 

O tom, jaká byla situace a hlavní trendy v oblasti závislostního chování v ČR v roce 2021 si můžete přečíst v souhrnné zprávě.

Soubory ke stažení