Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

RECOVERY - získání právní subjektivity

19.03.2019 00:00

RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s. získalo zápisem do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze v polovině února letošního roku právní subjektivitu.
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje více než osmdesát pacientských organizací, velmi početná skupina pacientů s diagnózou závislosti na organizaci, která by hájila jejich zájmy, dlouho čekala.
Vystoupit z anonymity s diagnózou závislosti není lehké, tato onemocnění jsou v naší společnosti stigmatizována.
 
Pacientské sdružení RECOVERY bude hájit zájmy pacientů s diagnózou závislosti a osob, které jsou závislostí svých blízkých zasaženi. Budeme vyzývat ke společenské odpovědnosti výrobce, distributory a prodejce legálních návykových látek, poskytovatele hazardních her a aktivně vstupovat do legislativních procesů.
 
Závislostní onemocnění způsobují rozsáhlé společenské škody, dostupnost péče, především psychoterapie jako prokazatelně účinného způsobu léčby a substituční léčby je malá.
Včasnému vyhledání odborné pomoci brání značná stigmatizace, především u žen, které hledají v užívání návykových látek nebo v hazardním hraní stále častěji únik před těžkou realitou života v naší na výkon zaměřené společnosti.
 
Děkujeme všem, kteří nám se vznikem pacientského sdružení pomáhali, především pracovníkům Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví České republiky.