Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Argumenty pacientského sdružení RECOVERY, osob s diagnózou závislosti z.s. k návrhu zákona ODS umožňujícího řízení motorových vozidel od vlivem alkoholu.

09.04.2019 00:00

 1. Pokud bude schválen návrh zákona ODS, který umožňuje řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, bude to poselství státu k občanům, že konzumace alkoholu je důležitější než ochrana zdraví a lidských životů.
 2. Nepochybně to povede ke zvýšení již tak vysoké spotřeby alkoholu v ČR, což je v příkrém rozporu s doporučením Rady Evropy snížit do roku 2025 spotřebu alkoholu o 10%.
 3. Evropská komise doporučuje Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru přijmout opatření, která povedou k snížení počtu zranění a úmrtí při silničních dopravních nehodách, ke kterým dochází v souvislosti s konzumací alkoholu, jako jedno z pěti prioritních témat. Návrh ODS umožnit řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu by  nepochybně způsobil zvýšení počtu zranění a úmrtí.  (Zpráva německého  Federálního centra pro výchovu ke zdraví, /Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/, poskytuje působivé údaje o riziku nehod pro osoby pod vlivem alkoholu,  již při hodnotě 0,3 promile se zdvojnásobuje riziko dopravní nehody!)
 4. Padne jeden z akceptovaných důvodů, který používají osob mající problém s konzumací alkoholu při jeho odmítání, když řeknou na nabídku alkoholických nápojů: „Děkuji,  nemohu, řídím.“
 5. Bude odstraněn jeden z benefitů abstinence: „Mohu usednout za volant kdykoliv.“
 6. Nebude podporováno abstinenční chování, zákon umožňující řízení vozidel pod vlivem alkoholu bude napomáhat vzniku závislosti, dovolí ve vícero situacích užívat alkoholické nápoje, (teorie naučeného chování).
 7. Mnoho osob v České republice nepije alkohol kvůli nulové toleranci při řízení motorových vozidel, tato bariéra odpadne
 8. Z hlediska marketingového modelu závislosti podporuje stát užití návykové látky.
 
Nezodpovězené otázky:
 1. Bude vůbec nutné odebírat řidičská oprávnění osobám, které se léčili se závislostí na alkoholu, když bude řízení pod vlivem alkoholu umožněno?
 2. V současné době je při nulové toleranci akceptována a neřešená naměřená hranice 0,24 promile *. Znamená to, že podle nového zákona bude akceptována hranice 0,74 promile? 
  (* V rámci zákona o silničním provozu se pracuje s tzv. fyziologickou hladinou 0,2 promile, od níž se naměřené hodnoty odečítají, dále s nepřesností měřícího přístroje 0,04 promile, čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009)