Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Kontakt

Kaprova 42/14
Staré Město, 110 00
Praha 1
Všední dny od 8:00 do 16:00
705 004 404
Tiskový mluvčí
777 065 937
E-mail
email@pacienti-recovery.cz

 

Předsednictvo sdružení

 

Bc. František Trantina, předseda pacientského sdružení, adiktolog, expertní pacient. V minulost pracoval v hazardním průmyslu v top managementu. Po dvou ústavních léčbách patologického hráčství vystudoval adiktologii na 1. lékařské fakultě UK. Sekretář svépomocné skupiny anonymních gamblerů v PN Bohnice, odborný ředitel společnosti Life Atelier z.s. provozující internetové stránky www.neprohrajzivot.cz, spolupracje s Klinkou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Člen etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Tomáš Feifer, místopředseda sdružení. Absolvent VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů. V minulosti pracoval jako konsolidační manažer ve společnostech napříč obory ( IT, média, služby). V letech 2004  a 2012 postoupil léčbu závislosti na alkoholu. Od alkoholu abstinuje  7,5 roku, zapojuje se aktivně do práce se závislými ve svépomocných skupinách, účastní se informačních a prevenčních kampaní spojených s tématikou závislostí, zejména alkoholismu.

Mgr. Karel Kolitsch, místopředseda sdružení, adiktolog, expertní pacient. v minulosti pracoval na různých pozicích v oblasti stavitelství. Absolvoval ústavní a komunitní léčbu závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Následně vystudoval adiktologii na 1. lékařské fakultě  UK. V současnosti pracuje jako adiktolog, terapeut  v Denním stacionáři SANANIM a současně v ambulantním programu pro uživatele konopných drog, který je součástí stejného zařízení.

Mgr. Tomáš Jandáč, místopředseda sdružení, adiktolog. Vystudoval magisterský obor adiktologie na 1. lékařské fakultě UK, kde nyní pokračuje v postgraduálním programu. Zároveň pracuje jako adiktolog a zástupce vedoucího v Terapeutické komunitě Karlov SANANIM, kde se se závislostí léčí mladiství, mladí dospělí a matky s dětmi. Ve své výzkumné práci se zabývá problematikou dětské a adolescentní adiktologie.

Mgr. Ondřej Šlouf, místopředseda pacientského sdružení RECOVERY. Právní vzdělání.