Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Jak se stát členem

Řádným členem pacientského sdružení RECOVERY se může stát každý, koho se dotýká problematika závislostí, tedy nejen osoby které se léčí nebo léčili s diagnózou závislosti,  ale i osoby, které jsou osobami spoluzávislmi, rodinní příslušníci a další blízké osoby. Podmínkou členství je souhlas s cíli a posláním pacientského sdružení a poskytnutí základních osobních údajů /jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email, případně telefon a  adresa./
S žádostí o členství se obracejte pomocí emailu clenove@pacienti-recovery-cz nebo můžete vyplnit online přihlášku, členství vzniká vyplněním přihlášky a schválením předsednictvem.

Členem sympatizantem pacientského sdružení RECOVERY se může stát každý, kdo souhlasí s cíli
a poslaním pacientského sdružení, ale nechce poskytnout pacientskému sdružení své osobní údaje. Pro vzájemnou komunikaci může poskytnou svoji emailovo adresu.

Řádní členové i členové sympatizanti mohu pacientskému sdružení posytnout příspěvek na činnost v minimální výši 200,- Kč. Pacientské sdružení má transparentní účet u banky, pro poskytování příspěvků má ještě podúčet, který není veřejně přístupný, takže se podle platby nedá veřejně identfikovat plátce. Pacientské sdružení RECOVERY z.s. dbá důsledně na zachování anonymity členů. Údaje o členech zásadaně neposkytujeme třetím osobám.

Na členství v pacientském sdružení RECOVERY z.s. není právní nárok.

Číslo účtu: 280 158 5888/2010

 

Příspěvek 200,- Kč
Card image cap