Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Pro média

Na tomto místě zveřejňujeme statistiky za poslední ukončené období, které jsou veřejně dostupné a slouží jako podklady pro naší argumentaci při mediálních aktivitách.

 

V tiskových zprávách uvádíme odkazy na vystoupení našich členů v médiích a aktuální aktivity, kterých se účastníme nebo jsme jejich organizátory.

 

Závislosti v ČR

 

Diagnóza Počet pacientů v ambulantní léčbě Počet pacientů v ústavní léčbě Prevelence v populaci Roční společenské náklady Počet úmrtí
Patologické hráčství 1 600 550 80 000 osob 16 mld. korun 300 sebevražd
Závislost na alkoholu 41 000 8 900 640 000 osob pije alkohol velmi rizikovým způsobem 59 mld. korun* - 81 mld. korun* 300 úmrtí předávkováním alkoholem, 800 úmrtí v souvislosti s intoxikací alkoholem, 1500 úmrtí na alkoholické onemocnění jater
Závislost na tabáku 4 300 0 1 950 000 osob 33,1 mld. korun -
Závislost na nelegálních návykových látkách 24 000 5 400 40 000 problémových uživatelů pervitinu a opioidů 6,7 mld. korun 92 osob

Tiskové zprávy

Výzva ke zlepšení dostupnosti psychoterapeutické péče

přečíst zprávu

Výzva ke zlepšení dostupnosti psychoterapeutické péče 

   V současné situaci, kdy na obyvatele negativně dopadá řada opatření v souvislosti se zvládáním pandemie coronaviru   SARS – Cov-2 a mění životy mnoha obyvatel České republiky, kteří se ocitají v nejistotě v mnoha ohledech, se opět silně projevuje nedostupnost psychoterapeutické péče. Dlouhodobě nízký, v Evropě podprůměrný, podíl psychoterapie na úkor užívání psychoaktivních léků se v coronavirové době ještě zvětšuje.
  Národního ústavu duševního zdraví zjistil ve svém výzkumu dopadů pandemieCOVID-19 na duševní zdraví obyvatel trojnásobný nárůst depresí a rizika sebevražd, dvojnásobný nárůst úzkostných poruch a růst nárazového pití alkoholu.
   Člen Národní ekonomické rady vlády profesor Štěpán Jurajda upozorňuje na znatelně zvýšené psychické vypětí obyvatelstva a na riziko, že se statisícům lidí nepodaří najít nové produktivní kariéry v důsledku zvýšení nezaměstnanosti
a značného útlumu mnoha odvětví. Tito lidé se budou dostávat do depresí. 
   Ve zprávě pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví je zvýšení dostupnosti psychoterapeutických služeb a služeb psychosociální podpory uvedeno jako jedno z opatření k redukci rizik a posílení odolnosti obyvatel v coronakrizi.

  Premiér Andrej Babiš dne 4.11.2020 veřejně deklaroval na svém Twitterovém účtu záměr: „vytvořit dotační program pro soukromé terapeuty, kteří mají absolvovaný pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, aby mohli poskytovat terapii potřebným lidem zdarma. Intervence budou limitovány počtem 10 sezení a vyjmuty z krizového stavu.“

   Důrazně žádáme všechny, kteří mohou urychlit proces zlepšení dostupnosti psychoterapeutické léče, k činům. Obracíme se na odborné společnosti, profesní organizace, orgány státu, zdravotní pojišťovny a všechny ostatní, kteří mohou pomoci.

Za RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislostí z.s.

František Trantina, předseda sdružení                                              6.11.2020

06.11.2020

Argumenty pacientského sdružení RECOVERY, osob s diagnózou závislosti z.s. k návrhu zákona ODS umožňujícího řízení motorových vozidel od vlivem alkoholu.

přečíst zprávu

 1. Pokud bude schválen návrh zákona ODS, který umožňuje řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, bude to poselství státu k občanům, že konzumace alkoholu je důležitější než ochrana zdraví a lidských životů.
 2. Nepochybně to povede ke zvýšení již tak vysoké spotřeby alkoholu v ČR, což je v příkrém rozporu s doporučením Rady Evropy snížit do roku 2025 spotřebu alkoholu o 10%.
 3. Evropská komise doporučuje Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru přijmout opatření, která povedou k snížení počtu zranění a úmrtí při silničních dopravních nehodách, ke kterým dochází v souvislosti s konzumací alkoholu, jako jedno z pěti prioritních témat. Návrh ODS umožnit řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu by  nepochybně způsobil zvýšení počtu zranění a úmrtí.  (Zpráva německého  Federálního centra pro výchovu ke zdraví, /Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/, poskytuje působivé údaje o riziku nehod pro osoby pod vlivem alkoholu,  již při hodnotě 0,3 promile se zdvojnásobuje riziko dopravní nehody!)
 4. Padne jeden z akceptovaných důvodů, který používají osob mající problém s konzumací alkoholu při jeho odmítání, když řeknou na nabídku alkoholických nápojů: „Děkuji,  nemohu, řídím.“
 5. Bude odstraněn jeden z benefitů abstinence: „Mohu usednout za volant kdykoliv.“
 6. Nebude podporováno abstinenční chování, zákon umožňující řízení vozidel pod vlivem alkoholu bude napomáhat vzniku závislosti, dovolí ve vícero situacích užívat alkoholické nápoje, (teorie naučeného chování).
 7. Mnoho osob v České republice nepije alkohol kvůli nulové toleranci při řízení motorových vozidel, tato bariéra odpadne
 8. Z hlediska marketingového modelu závislosti podporuje stát užití návykové látky.
 
Nezodpovězené otázky:
 1. Bude vůbec nutné odebírat řidičská oprávnění osobám, které se léčili se závislostí na alkoholu, když bude řízení pod vlivem alkoholu umožněno?
 2. V současné době je při nulové toleranci akceptována a neřešená naměřená hranice 0,24 promile *. Znamená to, že podle nového zákona bude akceptována hranice 0,74 promile? 
  (* V rámci zákona o silničním provozu se pracuje s tzv. fyziologickou hladinou 0,2 promile, od níž se naměřené hodnoty odečítají, dále s nepřesností měřícího přístroje 0,04 promile, čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009)

09.04.2019

RECOVERY - získání právní subjektivity

přečíst zprávu

RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s. získalo zápisem do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze v polovině února letošního roku právní subjektivitu.
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje více než osmdesát pacientských organizací, velmi početná skupina pacientů s diagnózou závislosti na organizaci, která by hájila jejich zájmy, dlouho čekala.
Vystoupit z anonymity s diagnózou závislosti není lehké, tato onemocnění jsou v naší společnosti stigmatizována.
 
Pacientské sdružení RECOVERY bude hájit zájmy pacientů s diagnózou závislosti a osob, které jsou závislostí svých blízkých zasaženi. Budeme vyzývat ke společenské odpovědnosti výrobce, distributory a prodejce legálních návykových látek, poskytovatele hazardních her a aktivně vstupovat do legislativních procesů.
 
Závislostní onemocnění způsobují rozsáhlé společenské škody, dostupnost péče, především psychoterapie jako prokazatelně účinného způsobu léčby a substituční léčby je malá.
Včasnému vyhledání odborné pomoci brání značná stigmatizace, především u žen, které hledají v užívání návykových látek nebo v hazardním hraní stále častěji únik před těžkou realitou života v naší na výkon zaměřené společnosti.
 
Děkujeme všem, kteří nám se vznikem pacientského sdružení pomáhali, především pracovníkům Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví České republiky.