Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Termíny setkání

Na schůzi předesdnictva bylo dohodnuto, že pacientské sdružení RECOVERY nebude z etických důvodů přijímat finanční prostředky od výrobců a prodejců cigaret, alkoholu a provozovatelů hazardních her, a to ani zprostředkovaně přes třetí osoby.
 
Předsednictvo se rozhodlo, že nebude přijímat finanční dary od politiků   a politických stran, nebude se při prosazování zájmů svých členů spojovat s žádným politikem nebo politickou stranou.

Členové předsednictva jednali v Národním ústavu duševnéího zdraví o možnosti spolupráce v programu Destigmatizace. Ten budou moci využívat členové našeho sdružení, kteří trpí duální disgnózou.

Účast na Adiktologické konferenci Středočeského kraje:
Přednáška představující RECOVERY z.s. měla úspěch. Účastníci konference dostali letáčky A5 a letáky A4
pro distribuci v adiktologických službách.

František Trantina, předseda pacientského sdružení

Termíny setkání

Zpráva o činnosti 22.3.2019

22.03.2019

Naše sdružení získalo rešerši o strategiích EU na podporu zemí EU při snižování škod souvisejících s alkoholem, hazardním hraním a nelegálními návykovými látkami. Dva naši členové se první týden v dubnu účastní Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, budou prezentovat postoj našeho pacientského sdružení k bezprecedentní dostupnosti alkoholu v České republice. Ozvaly se dvě studentky adiktologie, které chtějí psát diplomové práce týkající se ochrany práv pacientů s adiktologickou poruchou, řeší to s nimi Karel Kolitsch a František Trantina. Připravuje další rozšíření webových stránek o témata: Možnosti léčby, Mapa pomoci, Proč je tak těžké přestat. Dále přijímáme podněty pacientů, těšíme se na Vaše příběhy, které mohou ostatním lidem pomoci.

Zpráva o činnosti 29.3.2019

29.03.2019

Pacientské sdružený vyšle své zástupce na jednání mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, které se uskuteční na ministerstvu zdravotnictví ČR. Představíme tam naši Výzvu ke společenské zodpovědnosti pro výrobce, distributory a prodejce alkoholických nápojů a také pro orgány státní správy a zákonodárce. Navázali jsme spolupráci se studentským sdružením studentů psychologie, také pro ně máme nabídku podpory jejich prací týkajících se práv pacientů a tématiky závislostí. Máme domluvenou schůzku v NÚDZ kde budeme jednat o problematice stigmatizace pacientů a o možnostech spolupráce pacientského sdružení s Národním ústavem duševního zdraví. Stále přijímáme nové členy a řešíme připomínky a podněty členů. František Trantina, předseda pacientského sdružení