Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Termíny setkání

Na schůzi předesdnictva bylo dohodnuto, že pacientské sdružení RECOVERY nebude z etických důvodů přijímat finanční prostředky od výrobců a prodejců cigaret, alkoholu a provozovatelů hazardních her, a to ani zprostředkovaně přes třetí osoby.
 
Předsednictvo se rozhodlo, že nebude přijímat finanční dary od politiků   a politických stran, nebude se při prosazování zájmů svých členů spojovat s žádným politikem nebo politickou stranou.

Členové předsednictva jednali v Národním ústavu duševnéího zdraví o možnosti spolupráce v programu Destigmatizace. Ten budou moci využívat členové našeho sdružení, kteří trpí duální disgnózou.

Účast na Adiktologické konferenci Středočeského kraje:
Přednáška představující RECOVERY z.s. měla úspěch. Účastníci konference dostali letáčky A5 a letáky A4
pro distribuci v adiktologických službách.

František Trantina, předseda pacientského sdružení

Termíny setkání

Žádná plánovaná setkání.