Tiskové zprávy - RECOVERY pacientské sdružení

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tiskové zprávy

Pro média
9.4.2019
Argumenty pacientského sdružení RECOVERY, osob s diagnózou závislosti z.s. k návrhu zákona ODS umožňujícího řízení motorových vozidel od vlivem alkoholu.

1) Pokud bude schválen návrh zákona ODS, který umožňuje řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, bude to poselství státu k občanům, že konzumace alkoholu je důležitější než ochrana zdraví a lidských životů.
2) Nepochybně to povede ke zvýšení již tak vysoké spotřeby alkoholu v ČR, což je v příkrém rozporu s doporučením Rady Evropy snížit do roku 2025 spotřebu alkoholu o 10%.
3) Evropská komise doporučuje Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru přijmout opatření, která povedou k snížení počtu zranění a úmrtí při silničních dopravních nehodách, ke kterým dochází v souvislosti s konzumací alkoholu, jako jedno z pěti prioritních témat. Návrh ODS umožnit řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu by  nepochybně způsobil zvýšení počtu zranění a úmrtí.  (Zpráva německého  Federálního centra pro výchovu ke zdraví, /Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/, poskytuje působivé údaje o riziku nehod pro osoby pod vlivem alkoholu,  již při hodnotě 0,3 promile se zdvojnásobuje riziko dopravní nehody!)
4) Padne jeden z akceptovaných důvodů, který používají osob mající problém s konzumací alkoholu při jeho odmítání, když řeknou na nabídku alkoholických nápojů: „Děkuji,  nemohu, řídím.“
5) Bude odstraněn jeden z benefitů abstinence: „Mohu usednout za volant kdykoliv.“
6) Nebude podporováno abstinenční chování, zákon umožňující řízení vozidel pod vlivem alkoholu bude napomáhat vzniku závislosti, dovolí ve vícero situacích užívat alkoholické nápoje, (teorie naučeného chování).
7) Mnoho osob v České republice nepije alkohol kvůli nulové toleranci při řízení motorových vozidel, tato bariéra odpadne
8) Z hlediska marketingového modelu závislosti podporuje stát užití návykové látky.

Nezodpovězené otázky:
1) Bude vůbec nutné odebírat řidičská oprávnění osobám, které se léčili se závislostí na alkoholu, když bude řízení pod vlivem alkoholu umožněno?
2) V současné době je při nulové toleranci akceptována a neřešená naměřená hranice 0,24 promile *. Znamená to, že podle nového zákona bude akceptována hranice 0,74 promile?
(* V rámci zákona o silničním provozu se pracuje s tzv. fyziologickou hladinou 0,2 promile, od níž se naměřené hodnoty odečítají, dále s nepřesností měřícího přístroje 0,04 promile, čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009)

                                                                      RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s.
                                                                      IČO 078 05 799
                                                                      www.pacienti-recovery.cz  705 004 404   
                                                                      kancelar@pacienti-recovery.cz


*******************************************************************************************************************
19.3.2019
Tisková zpráva
 
 
  RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s. získalo zápisem do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze v polovině února letošního roku právní subjektivitu.
 
 Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje více než osmdesát pacientských organizací, velmi početná skupina pacientů s diagnózou závislosti na organizaci, která by hájila jejich zájmy, dlouho čekala.
Vystoupit z anonymity s diagnózou závislosti není lehké, tato onemocnění jsou v naší společnosti stigmatizována.
 
 Pacientské sdružení RECOVERY bude hájit zájmy pacientů s diagnózou závislosti a osob, které jsou závislostí svých blízkých zasaženi. Budeme vyzývat ke společenské odpovědnosti výrobce, distributory a prodejce legálních návykových látek, poskytovatele hazardních her a aktivně vstupovat do legislativních procesů.
 
 Závislostní onemocnění způsobují rozsáhlé společenské škody, dostupnost péče, především psychoterapie jako prokazatelně účinného způsobu léčby a substituční léčby je malá.
Včasnému vyhledání odborné pomoci brání značná stigmatizace, především u žen, které hledají v užívání návykových látek nebo v hazardním hraní stále častěji únik před těžkou realitou života v naší na výkon zaměřené společnosti.
 
Děkujeme všem, kteří nám se vznikem pacientského sdružení pomáhali, především pracovníkům Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 
v Praze dne 28.2.2019
 
kancelář@pacienti-recovery.cz
 
telefon kancelář: 705 004 404
 
http://www.pacienti-recovery.cz/
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky