Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Závislých osob jsou v naší společnosti statisíce. Ambulantní péči vyhledá ročně 68 tisíc osob. Hospitalizováno je každý rok 15 tisíc osob. Na předávkování zemře ročně více než 500 osob. Společenské náklady jsou 115 miliard korun ročně.
Závislost je nemoc.

O našem sdružení

Recovery, zotavení, je proces změny, kdy jednotlivci pracují na zlepšení vlastního zdraví, na smysluplném životě ve společenství ostatních osob a snaží se dosáhnout svého plného potenciálu. Existují čtyři klíčové oblasti důležité pro proces zotavení:

Zdraví - lidé v uzdravení musí pracovat na překonání své nemoci, i když to může být postupný proces. Musí také přijmout životní styl, který podporuje fyzické a emocionální zdraví.

Domov - osoba, která se zotavuje, musí mít stabilní životní prostředí, které podporuje praktiky zotavení.

Smysl konání - člověk v uzdravení musí mít účel. Mít účel dává identitu a důstojnost. Účel může být odvozen z dobrovolnictví, školy, práce, rodinných povinností nebo tvůrčích činností. Každodenní účel dává životu smysl a směr.

Společnost - každý potřebuje sociální spojení, lásku a přátelství. Lidé v uzdravení těží z toho, že jsou obklopeni skupinou, která nabízí povzbuzení a naději.