Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Cíle pacientského sdružení

 • Ochrana práv pacientů s diagnózou závislosti a ochrana práv jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob.
 • Destigmatizace závislostních onemocnění, odstraňování bariér při vyhledání odborné pomoci.
 • Ochrana práv a prosazování zájmů pacientů u plátců a poskytovatelů zdravotní a sociální péče.
 • Informování veřejnosti o problematice závislostních onemocnění a léčbě těchto onemocnění.
 • Informování osob, které užívají návykové látky, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti.
 • Informování osob, které provádějí činnosti s potenciálem vzniku závislosti, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti.
 • Podpora a tvorba preventivních programů.
 • Aktivní působení na zákonodárce, orgány státní správy a místních samospráv v obcích  za účelem snižování zdravotních rizik spojených s propagací a distribucí návykových látek a s propagací a poskytováním hazardních her.
 • Podpora zdravého životního stylu a osobní spokojenosti (well-being).
 • Podpora svépomocných organizací a skupin poskytujících pomoc závislým osobám a jejich blízkým.
 • Podpora účinných druhů léčby závislostí včetně substituční léčby.