Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Výzva ke společenské zodpovědnosti

RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., hájící práva pacientů  a osob blízkých, kterým závislostní poruchy podstatně snižují kvalitu života, vyzývají tímto výrobce, distributory a  prodejce alkoholických nápojů ke společenské zodpovědnosti. Vzýváme také orgány státní správy na všech úrovních a zákonodárce k zodpovědnému přístupu v oblasti regulace a dodržování zákonů  při propagaci a prodeji  alkoholických nápojů.

 

Království alkoholu

 

V České republice se setkávají tři evropská pásma konzumace alkoholu, pásmo konzumace piva, pásmo  konzumace vodky a pásmo konzumace vína. Průměrná spotřeba alkoholu neustále vzrůstá. Termín alkohol se vyskytuje v 44 zákonů, 30 vyhláškách a 12 nařízeních vlády. Ale zákonné normy se v České republice nedodržují, nerespektují. Stačí se projít kterýmkoliv větším městem v ČR ve večerních hodinách, obrázek je vždy tristní.

Dostupnost alkoholu je v České republice bezprecedentní. V tabulce zodpovědného přístupu evropských států ke konzumaci alkoholu a  kouření  zaujímá Česká republika poslední dvacáté osmé místo v Evropě (nannystateindex.org). V pravidelném přehledu Overall Vice Index agentury Bloomberg, který srovnává zatížení obyvatel  jednotlivých států  kouřením, pitím alkoholu, hazardním hraním a užíváním drog obsazuje Česká republika pravidelně přední místa.  Místní, časová i cenová dostupnost alkoholu je díky vietnamským večerkám a síti čerpacích stanic bezkonkurenční nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Alkohol vám přivezou domů kdykoliv, objednat si ho může i nezletilá osoba. V obchodě si můžete koupit jednotlivé panáky alkoholu v plastovém kelímku, pro děti jsou určeny napodobeniny šampaňského vína nebo destilátů!

 

Zdravotní a ekonomické následky nadměrné konzumace alkoholu

 

To, že má zvýšená konzumace alkoholu obyvateli České republiky prokazatelně zdraví škodlivé účinky dokládají údaje Českého statistického úřadu. V roce 2017 zemřelo na alkoholické onemocnění jater 1 073 mužů a 442 žen. V roce 1994 to bylo 489 mužů a 106 žen. Existuje souvislost mezi průměrnou spotřebou alkoholu a počtem úmrtí na alkoholické onemocnění jater. Počet zemřelých na tuto diagnózu stále roste s výjimkou roku 2009, pravděpodobně v souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2008. Neustále se zvyšuje podíl žen, které na alkoholické onemocnění jater umírají. V roce 1995 byl podíl úmrtí žen 17%, v roce 2005 25%, v roce 2017 29%! V důsledku stále se zvyšující konzumace alkoholu reálně hrozí snížení kognitivní výkonnosti české populace. Naplňování cílů definovaných ve Strategickém rámci Česká republika 2030, budovat inovační ekonomiku s důrazem na digitalizaci a robotizaci, může být zpomaleno.

Desetitisícům pacientů, kteří se každý rok léčí s poruchami chování způsobenými užíváním alkoholu, se v naší společnosti velmi obtížně abstinuje. Reklama na alkohol je masivní a všudypřítomná. Dostupnost alkoholu vysoká.

Studie Společenské náklady konzumace alkoholu ČR uvádí je některé náklady, přesto jsou ztráty vyčísleny na 59 miliard korun ročně. Ve studii Ekonomické důsledky vysoké konzumace alkoholu v ČR jsou vyčíslené ztráty 81 miliard korun ročně.
 
Vyzýváme vládu ČR, aby se řídila doporučením Rady Evropské Unie za účelem dosažení cíle, jímž je 10% relativní omezení nadměrné konzumace alkoholu do roku 2025. Žádáme zavedení opatření do všech příslušných politik, jako jsou politiky, které by mohly mít dopad na ceny alkoholických nápojů, jakož i politiky, jejichž cílem je upravit marketing a způsoby prodeje alkoholu za účelem snižovat škod souvisejících s alkoholem.
 

Tomáš Feifer
místopředseda pacientského sdružení

Pavel Bednářčlen
pacientského sdružení