Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Zpráva o činnosti 29.3.2019

29.03.2019

Pacientské sdružený vyšle své zástupce na jednání mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, které se uskuteční na ministerstvu zdravotnictví ČR. Představíme tam naši Výzvu ke společenské zodpovědnosti pro výrobce, distributory a prodejce alkoholických nápojů a také pro orgány státní správy a zákonodárce. Navázali jsme spolupráci se studentským sdružením studentů psychologie, také pro ně máme nabídku podpory jejich prací týkajících se práv pacientů a tématiky závislostí. Máme domluvenou schůzku v NÚDZ kde budeme jednat o problematice stigmatizace pacientů a o možnostech spolupráce pacientského sdružení s Národním ústavem duševního zdraví. Stále přijímáme nové členy a řešíme připomínky a podněty členů. František Trantina, předseda pacientského sdružení