Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Výzva ke zlepšení dostupnosti psychoterapeutické péče

06.11.2020 00:00

Výzva ke zlepšení dostupnosti psychoterapeutické péče 

   V současné situaci, kdy na obyvatele negativně dopadá řada opatření v souvislosti se zvládáním pandemie coronaviru   SARS – Cov-2 a mění životy mnoha obyvatel České republiky, kteří se ocitají v nejistotě v mnoha ohledech, se opět silně projevuje nedostupnost psychoterapeutické péče. Dlouhodobě nízký, v Evropě podprůměrný, podíl psychoterapie na úkor užívání psychoaktivních léků se v coronavirové době ještě zvětšuje.
  Národního ústavu duševního zdraví zjistil ve svém výzkumu dopadů pandemieCOVID-19 na duševní zdraví obyvatel trojnásobný nárůst depresí a rizika sebevražd, dvojnásobný nárůst úzkostných poruch a růst nárazového pití alkoholu.
   Člen Národní ekonomické rady vlády profesor Štěpán Jurajda upozorňuje na znatelně zvýšené psychické vypětí obyvatelstva a na riziko, že se statisícům lidí nepodaří najít nové produktivní kariéry v důsledku zvýšení nezaměstnanosti
a značného útlumu mnoha odvětví. Tito lidé se budou dostávat do depresí. 
   Ve zprávě pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví je zvýšení dostupnosti psychoterapeutických služeb a služeb psychosociální podpory uvedeno jako jedno z opatření k redukci rizik a posílení odolnosti obyvatel v coronakrizi.

  Premiér Andrej Babiš dne 4.11.2020 veřejně deklaroval na svém Twitterovém účtu záměr: „vytvořit dotační program pro soukromé terapeuty, kteří mají absolvovaný pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, aby mohli poskytovat terapii potřebným lidem zdarma. Intervence budou limitovány počtem 10 sezení a vyjmuty z krizového stavu.“

   Důrazně žádáme všechny, kteří mohou urychlit proces zlepšení dostupnosti psychoterapeutické léče, k činům. Obracíme se na odborné společnosti, profesní organizace, orgány státu, zdravotní pojišťovny a všechny ostatní, kteří mohou pomoci.

Za RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislostí z.s.

František Trantina, předseda sdružení                                              6.11.2020